Mrs. Eeva Rautala (kennel Wetten) FIN – LR

O psy sa zaujímam od svojho detstva, prvého labradora som dostala pred 50 rokmi, v roku 1968. Nasledujúci rok som začala chodiť na výstavy a súťaže. V roku 1971 som odišla pracovať do Anglicka do svetoznámej chovateľskej stanice Poolstead Labrador učiť sa o britských výstavách. Zúčastnila som sa všetkých možných aspektov psieho sveta, bola som veľmi aktívna v chovateľských kluboch a vo fínskom chovateľskom klube, ktorý stále pokračuje ako štandardný výbor FKC. Od roku 1980, ako jeden zo zakladateľov fínskeho klubu Labradorov, som pôsobila ako predseda viac ako 10 rokov a vo výbore 30 rokov. Psy sa taktiež stali súčasťou mojej profesie veterinárneho lekára. Po absolvovaní univerzity som začala chov labradorov pod názvom "Wetten". V roku 1979 som dostala povolenie posudzovať Labradorov a Chesapeakov. V súčasnosti posudzujem viac ako 150 plemien: všetky Stavače a Retrievre (FCI 7 a 8), Teriéry (FCI 3), Spoločenské a sprievodné psy (FCI 9), Jazvečíky, Corgis a polovicu skupiny FCI 2. V priebehu mnohých rokov som mala tú česť posudzovať na mnohých nádherných podujatiach po celom svete: v 26 európskych krajinách vrátane Veľkej Británie a Ruska, ako aj v USA, Austrálii  a na Novom Zélande.
Je mi veľkým potešením byť pozvaná na vašu Klubovú Výstavu Retrieverov. Naozaj sa teším na to, že budem môcť posudzovať na Slovensku.

 

Eeva Rautala
 

Interested in dogs since my childhood, I got my first Labrador Retriever 50 years ago, in 1968. The following year I started going to the shows and competitions. In 1971 went to England, to work in the world famous Poolstead Labrador kennels and to learn about the British dog shows.  I became involved in all the different aspects of the dog world and have been very active in the breed clubs and the Finnish Kennel Club, which still continues in the FKC Standard Committee. Since 1980, as one of the founders of the Labrador Club of Finland, I served as the Chairman for over 10 years and in the Committee 30 years.  Dogs also became my profession as veterinarian. After graduating from the university, I started breeding of Labradors under my prefix ‘Wetten’.
Was first authorized in 1979 to judge Labradors and Chesapeakes. Nowadays I judge over 150 breeds: all Gundog breeds (FCI 7&8) as well as Terriers (FCI 3) and Toys (FCI 9), the Dachshunds, the Corgis and half of the FCI group 2. During the years I have had the pleasure to judge at numerous wonderful shows all over the world: in 26 European countries, including Great Britain and Russia, as well as in the USA, Australia and New Zealand.
It is a great pleasure to be invited to judge the Labradors at the Club Show, and I’m really looking forward to judging in Slovakia.

Eeva Rautala