SLOVENSKÝ   RETRIEVER   KLUB

 

usporiada

 

KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV CAC/CAJC

CLUB SHOW OF RETRIEVERS CAC/CAJC

 

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých,

Klubový víťaz, BOB, BOS, Najkrajší pracovný retriever,

Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy.

 

Kúpalisko KAMENNÝ MLYN (pri Plaveckom Štvrtku)

25. APRÍL 2020 -  SOBOTA / SATURDAY

 
 

Rozhodcovia / Judges

 - LR

 - GR

 - CCR, FCR, 

CHBR, NSDTR

 

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE

 

 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

 

ONLINE PRIHLÁSENIE / ONLINE ENTRY