SLOVENSKÝ  RETRIEVER  KLUB


usporiada

 

KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV

CLUB SHOW OF RETRIEVERS

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz,

BOB, BOS, Najkrajší pracovný retriever, Najkrajší mladý retriever,

 Najkrajší retriever výstavy

 

Ekopark VEĽKÉ ÚĽANY, 12. SEPTEMBER 2020

SOBOTA / SATURDAY

www.ekoparkrelax.sk

 

Rozhodcovia / Judges 12.9.2020

Mr. Sergio Scarpellini (kennel Dukeland) IT –  FCR, LR

Mr. Alessandro Zeppi (kennel Passion Ale´s) IT – CCR, GR, NSDTR, CHBR

Zmena rozhodcov vyhradená / Change of judges reserved

 

 

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU RETRIEVEROV CAC/CAJC

SPECIAL SHOW OF RETRIEVERS CAC/CAJC

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, BOS,

Najkrajší pracovný retriever, Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy

 

Ekopark VEĽKÉ ÚĽANY, 13. SEPTEMBER 2020

NEDEĽA / SUNDAY

www.ekoparkrelax.sk

 

Rozhodcovia / Judges 13.9.2020

Mr. Sergio Scarpellini (kennel Dukeland) IT –  CCR, GR, NSDTR, CHBR

Mr. Alessandro Zeppi (kennel Passion Ale´s) IT – FCR, LR

Zmena rozhodcov vyhradená / Change of judges reserved

                          

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE - 1. 16.8.2020,  2. 6.9.2020

 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

 

PRIHLASOVANIE / ENTRY