VÝSLEDKY / RESULTS

FOTOGALÉRIA / PHOTOGALLERY

 

 

Uzávierka predĺžená do 16.4., do tohoto dátumu je potrebné

poslať prihlášku  spolu so všetkými dokumentami

a potvrdením o platbe. Tešíme sa na vás!
///
Deadline is extended until 16.4., until this day

you must send entry with all documents and paymnet.

We are looking forward to all of you!

 

Štatistika / Statistics 4.4.2018

 

Dôležitý oznam!!!

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe

potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, res.CAC,

CACIB, res.CACIB, BOS, BOB, BOJ. Od 1.1.2018 nebudú

vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce

čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú

zaznačované na posudkovom liste. K žiadostiam

o šampionát však nadalej zostáva povinnosť dokladovať

originály CAC kartičiek (spolu s originálom posudkového listu)

z výstav, ktoré sa konali do 31.12.2017.

 

SLOVENSKÝ   RETRIEVER   KLUB

usporiada

KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV

CLUB SHOW OF RETRIEVERS

 

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých,

Klubový víťaz, BOB, BOS, Najkrajší pracovný retriever,

Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy.

 

Kúpalisko KAMENNÝ MLYN (pri Plaveckom Štvrtku)

29. APRÍL 2018 -  NEDEĽA / SUNDAY

 www.kamennymlyn.sk

 

Rozhodcovia / Judges

Mrs. TINA ANGRELL /kennel Festival´s/ SWE - GR, FCR

Mr. JAN-ERIK EK /kennel Thornbreakers/ SWE -

LR, CCR, NSDTR, CHBR

Zmena rozhodcov vyhradená / Change of judges reserved

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE
9.3.2018, 23.3.2018,6.4.2018
 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

ONLINE PRIHLÁSENIE / ONLINE ENTRY