SLOVENSKÝ   RETRIEVER   KLUB

 

usporiada

 

KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV CAC/CAJC

CLUB SHOW OF RETRIEVERS CAC/CAJC

 

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých,

Klubový víťaz, BOB, BOS, Najkrajší pracovný retriever,

Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy.

 

Kúpalisko KAMENNÝ MLYN (pri Plaveckom Štvrtku)

25. APRÍL 2020 -  SOBOTA / SATURDAY

 
 

Rozhodcovia / Judges

Mr. Frank Gilroy ( kennel Claychalk, UK) - LR

Mrs. Liz Keene ( kennel Shinehill, UK) - GR

Mrs. Olga Teslenko ( kennel Zvezda Severu, RUS) - CCR, FCR, 

CHBR, NSDTR

 

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE

06.3 .2020, 20.3.2020 , 3.4.2020

 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

 

ONLINE PRIHLÁSENIE / ONLINE ENTRY