Výsledky - Results

Fotogaléria - Photogallery


 

 

SLOVENSKÝ   RETRIEVER   KLUB

usporiada

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU RETRIEVEROV CAC/CAJC

SPECIAL SHOW OF RETRIEVERS CAC/CAJC

 

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých,

Klubový víťaz, BOB, BOS, Najkrajší pracovný retriever,

Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy.

 

Kúpalisko KAMENNÝ MLYN (pri Plaveckom Štvrtku)

16. SEPTEMBER 2018 -  NEDEĽA / SUNDAY

 www.kamennymlyn.sk

 

Rozhodcovia / Judges

 

Rich Stafford (UK) - LR

Hilary Male (UK) - GR

Darina Mervova (CZ) - CCR, FCR, CHBR, NSDTR

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED