SLOVENSKÝ  RETRIEVER KLUB

usporiada

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU RETRIEVEROV
SPECIAL SHOW OF RETRIEVERS

KAMENNÝ MLYN (pri Plaveckom Štvrtku)

15.9.2017 PIATOK / FRIDAY

 

ROZHODCOVIA / JUDGES

BRIAN a LIAM MORAN  /kennel Woodmore/ IE

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE
I. - 28.07.2017        II. - 11.08.2017       III. - 25.08.2017

 

 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

ONLINE PRIHLÁSENIE / ONLINE ENTRY