Na výstave bude MVDr.Faga robiť vyšetrenia očí.

At the show will be MVDr.Faga do eye examinations.

SLOVENSKÝ  RETRIEVER KLUB

usporiada

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU RETRIEVEROV
SPECIAL SHOW OF RETRIEVERS

KAMENNÝ MLYN (pri Plaveckom Štvrtku)

15.9.2017 PIATOK / FRIDAY

 

ROZHODCOVIA / JUDGES

LIAM MORAN /kennel Woodmore/ IE - GR, FCR
DIANE STEWART RITCHIE /kennel Gwendariff/ IE - LR,CCR,CHBR,NSDTR

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE
I. - 28.07.2017        II. - 11.08.2017       III. - 25.08.2017

 

 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

ONLINE PRIHLÁSENIE / ONLINE ENTRY