FINÁLNA ŠTATISTIKA - FINAL STATISTICS

 

SLOVENSKÝ RETRIEVER KLUB

usporiada

KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV

CLUB SHOW OF RETRIEVERS

 

CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, Klubový víťaz mladých,

Klubový víťaz, BOB, Najkrajší pracovný retriever,

Najkrajší mladý retriever, Najkrajší retriever výstavy

 

Kúpalisko KAMENNÝ MLYN, 29. APRÍL 2017,

SOBOTA / SATURDAY

www.kamennymlyn.sk, pri Plaveckom Štvrtku

 

ROZHODCOVIA / JUDGES

Mr.Martin O´Donoghue a Mrs.Mary O´Donoghue

/kennel Philipstown/ IE

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ

 CHANGE OF JUDGES RESERVED

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE

I. 10.03.2017, II. 24.03.2017, III. 07.04.2017

 

 

PLÁN VÝSTAV NA ROK 2017

SHOWS PLAN IN 2017

 

29.4.2017 KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVEROV

29.4.2017 CLUB SHOW OF RETRIEVERS

Kamenný Mlyn (pri Plaveckom Štvrtku)

Martin a Mary O´Donoghue  /kennel Philipstown/ IE

 

15.9.2017 ŠPECIÁLNA VÝSTAVA RETRIEVEROV

15.9.2017 SPECIAL SHOW OF RETRIEVERS

Kamenný Mlyn (pri Plaveckom Štvrtku)

Brian a Liam Moran  /kennel Woodmore/ IE