VÝSLEDKY - RESULTS

 

SLOVENSKÝ  RETRIEVER KLUB

usporiada

KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV
RETRIEVERS CLUB SHOW

Kamenný Mlyn (pri Plaveckom Štvrtku)

www.kamennýmlyn.sk

23.04.2016 SOBOTA/SATURDAY

 

ROZHODCOVIA / JUDGES

Emma Archibald (IRL – kennel Abinvale) - CCR, FCR, CHBR,GR, NSDTR
Noelene Dodd (UK – kennel Eneleon) - LR

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ / CHANGE OF JUDGES RESERVED

 

UZÁVIERKA / CLOSING DATE
 07.3.2016, 28.3.2016, 4.4.2016

 

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

ONLINE PRIHLÁSENIE / ONLINE ENTRY