VÝSLEDKY - RESULTS  2.12.2016

 

PLÁN VÝSTAV NA ROK 2017

SHOWS PLAN IN 2017

 

29.4.2017 KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVEROV

29.4.2017 CLUB SHOW OF RETRIEVERS

Kamenný Mlyn (pri Plaveckom Štvrtku)

Martin a Mary O´Donoghue  /kennel Philipstown/ IE

 

15.9.2017 ŠPECIÁLNA VÝSTAVA RETRIEVEROV

15.9.2017 SPECIAL SHOW OF RETRIEVERS

Kamenný Mlyn (pri Plaveckom Štvrtku)

Brian a Liam Moran  /kennel Woodmore/ IE